תקנון תוכנית ליווי אמאלה לייט פרימיום

כל משתמש רשאי להרשם לאתר וידרש למלא את פרטיו האישיים כחלק מהליך ההרשמה, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות . במידה ואין המשתמש בגיר (בן 18 ומעלה) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.

המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל וכן מבעל מספר טלפון סלולרי.

החברה שומרת לעצמה הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לשירותים המוצעים בו ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתפות או המנסים לפגוע בניהולן התקין של האתר.

 

התחייבויות המשתמש

השירות הינו אישי, ואינו ניתן להעברה ו/או שימוש על ידי אף אחד מלבד המשתמש.

המשתמש מתחייב לא למסור פרטים כוזבים ו/או להתחזות לאדם אחר בעת הבקשה לרישום לאתר. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהפעולות האמורות לעיל מהוות עבירה פלילית על פי חוק העונשין תשל"ז- 1977. האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להעביר פרטים בדבר כל בקשה לרישום הנחזית להיות בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים ו/או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או כל גוף האחראי על הטיפול בעניין זה. כן רשאי האתר לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כנגד מבצע הפעולות כאמור לעיל, וזאת מבלי לגרוע מזכותו בהתאם לכל דין לרבות הגשת תביעה בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מפעולות אלה.

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות, בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי או בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.

האתר רשאי להסיר כל פרט ו/או מידע ו/או קובץ ו/או לבטל את הרישום ו/או להפסיק את מתן השירותים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ו/או לסרב לקבל לרישום כל קובץ ו/או תוכן ו/או משתמש, בכפוף להחזר כספי יחסי, למעט במקרה של הפרת תקנון האתר שבעקבותיו רשאי האתר להפסיק את מתן השירותים ללא החזר כספי.

אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומיה או בכל דרך אחרת.

המשתמש מצהיר ומאשר כי תכנית התזונה ניתנים כחלק מהשירות המוצע באתר זה הינם בגדר המלצה בלבד, תתבצע על ידי המשתמש באופן עצמאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי ועל אחריותו המלאה והבלעדית. לחברה לא תהיה כל אחריות מכל סוג ומין בגין האמור לעיל בסעיף זה.

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהתפריטים המוצעים באתר הינם גנריים ומותאמים למס' מוגבל של קבוצות אוכלוסיה וכי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות באתר האינטרנט, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

אם קיימת בעיה ו/או רגישות רפואית- אין להשתמש בתוכנית טרם ייעוץ עם רופא מקצועי. התוכנית אינה מתאימה לסובלים ממחלות כרוניות, בעיות בריאותיות, פציעות, בעיות נפשיות ו/או פיזיות, נוטלי כדורים וכיו"ב.

המשתמש מתחייב לעדכן את פרטיו האישיים, לרבות הצהרת בריאות, שינויים, דיאטה, עיסוקים, פרטים בריאותיים באופן מדויק ככל הניתן, וכל מה שרלוונטי לתזונה, נטילת תרופות, דיאטה, רגישיות, אלרגנים וכו', העלול להשפיע עליו ועל אורח חייו בסמוך לשינויים. האתר לא יהיה אחראי לכשל בתקשורת עם המשתמש ו/או כל הנגרם עקב פרטים אישיים לא מעודכנים ו/או לא מדוייקים.

 

הרשמה וביצוע הזמנה

על המשתמש להקפיד למלא את כל הפרטים הנדרשים למילוי טופס ההרשמה לרבות הצהרת בריאות, פרטים אישיים, דיאטה, עיסוקים, פרטים בריאותיים באופן מדויק ככל הניתן, וכל מה שרלוונטי לתזונה, דיאטה, רגישיות, אלרגנים וכו', העלול להשפיע עליו ועל אורח חייו.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוח לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או מסרונים, ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים וחידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב- 1982.

המשתמש נותן את הסכמתו הבלתי חוזרת לא לבטל את העסקה מול חברת האשראי. הסכם זה וסעיף ספציפי זה יובאו לידיעת חברת האשראי, במידה ויידרש הדבר.

לאחר רכישת התוכנית לא יינתן מענה טלפוני למעט במקרים חריגים -שיקול הדעת בנושא מקרים חריגים עליהם יינתן מענה טלפוני הינו של החברה בלבד – הליווי כולו הינו בהתכתבות בווטסאפ ו/או באמצעי אחר המעביר מסרונים זאת לפי שיקול דעת החברה. המשתמש יודע ומאשר כי הליווי כולו ניתן בווטסאפ ושעות המענה הינן 8:00-20:00 בימים א'-ה' וביום ו' 10:00-12:00.

הליווי בווטסאפ, המענה על השאלות והפידבק שקילה – ניתנים על ידי צוות החברה שהוכשר לכך על ידי החברה ולפי שיטתה.

 

ביטולים והחזרות

הלקוח רשאי לבטל את הליך הרישום בכל שלב עד גמר שלב אישור התשלום.

 

במקרה של ביטול תוכנית ליווי – ההחזר ייתבצע באופן התימחור הבא –

בניית תפריט מותאם על ידי הנטורופתית – 100 ₪

ליווי וייעוץ לשבוע – 50 ₪

ההחזר יינתן לכרטיס האשראי של המשתמש איתו שילם בעת הרכישה (או בהעברה בנקאית אם יבקש).

את הזיכוי ייראה המשתמש בפירוט עסקאות האשראי תוך  3 ימי עסקים וחשבונית זיכוי תישלח למייל איתו נרשם לתוכנית.

 

הגבלת אחריות של החברה

למען הסר ספק, התכנים המופיעים באתר לרבות בשירותים המוצעים באתר אינם מהווים ייעוץ תזונאי ו/או דיאטטי ו/או יעוץ גופני או פיזיולגי ו/או ייעוץ רפואי ו/או טיפול רפואי ו/או תחליף לכל אלה, וההסתמכות על האתר ו/או התכנים באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. הוא הדין לעניין כל סוג של מידע ו/או פרסום הקיים באתר ובכלל זה מאמרים, חדשות, הפניות, מידע, מידע עובדתי וכל מידע ו/או פרסום אחרים. אין בהמצאות כל מידע ו/או פרסום באתר כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני מתחשב בצרכים האישיים של המשתמש.

האתר בכלליתו – כולל כל המידע והשירות המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא (AS-IS). ייתכן והמידע אינו שלם ולחלופין ייתכן כי נפלו טעויות במידע או במחיר והיה ויתגלו – החברה תפעל לתיקון הטעות עם התגלותה. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין השירות ו/או האתר ו/או שימוש בשירותי האתר , מגבלותיו או התאמתו לצרכי המשתמש ודרישותיו.

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי ו/או אחר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המופיע באתר לרבות המלצה למאכל של מאכלים אלרגנים ו/או מאכלים הגורמים לרגישיות או סיכון למשתמש ו/או המלצה על תרגילי כושר הגורמים לרגישיות ו/או סיכון למשתמש, לרבות נוכח פגיעות גוף ו/או נפש ו/או רכוש ו/או כל סוג של פגיעה, זמנית ו/או עתידית. מוסכם שהמשתמש אחראי בלעדית על כל נזק שייגרם לו כתוצאה מהאמור לעיל ועליו לוודא היטב כי אין במרכיבים של המזון אלרגן ו/או אפשרות לתגובה גופנית כלשהי והוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה, באופן בלתי חוזר מאחריות ופיצוי בגין הנזקים האמורים לעיל ו/או כל נזק והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כזו כנגד החברה. על המשתמש ליצור קשר עם גורם רפואי מוסמך מייד וללא שיהוי בכל תגובה חריגה למזון ו/או תחושה לא נוחה ו/או כאב ו/או שינוי מהשגרה ו/או תופעות גופניות כלשהן ולעדכן את האתר מיד כשמתאפשר לכך.

החברה אינה אחראית לאי-דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס למידע חרף כל מאמציה לדאוג לנכונתו במקרה של טעות במחיר טעות בתום לב תבוטל ההזמנה לאלתר והחברה לא תהא מחוייבת לספק את המוצר.

החברה מבהירה כי ככל שיש באתר הפניות לקישוריות או אתרים אחרים הם נועדו לנוחיות המשתמש ואין החברה נושאת באחריות לגביהם, ואין בהכללת הקישורים הללו משום אישור ו/או הסכמת החברה לחומר והמידע המופיעים בהם והמידע הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו ו/או למתן שירות כלשהו.

השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חברות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר.

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או עקב גישה לאתר והשימוש בו ו/או למזמין ו/או לצד שלישי עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר מכל עילה שהיא לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם.

החברה ו/או מי מטעמה פטורים באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא לרבות ולא רק לנזק גוף (ישיר או עקיף) שנגרמו או ייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לשירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר.

כחלק מתוכנית התזונה, על המשתמש מוטלת האחריות להזין את פרטי משקלו במקום המיועד לכך. במידה והמשתמש לא הזין את משקלו בהתאם לאמור לעיל, החברה תעשה את מירב מאמציה לתזכר אותו בנושא וזאת פעמיים בלבד, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין.

החברה ו/או מי מטעמה רשאים בכל עת לבטל ו/או להקפיא את השירותים המוצעים באתר בכפוף להחזר כספי בהתאם לדין.

תנאים נוספים

החברה שומרת על זכותה להמחות את זכויותיה או חלקן לפי תנאי שימוש אלו לכל צד שלישי, כפי שתמצא לנכון מבלי כל חובה מצידה לפרסם את דבר ההמחאה באתר.

הפעילות באתר וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד הן לגבי התוכן והן לגבי הסמכות המקומית.

זכויות יוצרים

כל התכנים המופיעים באתר החברה לרבות אך לא רק, תפריטים, תוכניות אימונים, שיטות, ידע, יכולות, מדגמים, פטנטים, סימני מסחר הינן קניינה של החברה בלבד וכפופים להגנת זכויות יוצרים, על כל הכרוך בכך.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב, ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, רשימת המוצרים המופיעים בו, או פרטים אחרים אשר מתפרסמים בו, ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או השירות אחר, ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב (אם תינתן).

 

 

סודיות מידע

הפרטים אשר נמסרים בעת רכישה ו/או בעת רישום לאתר, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של החברה. עם תום תקופת התוכנית ו/או בהעדר תשלום מלא עבור הארכת התכנית ל12 שבועות נוספים, פרטי המשתמש עלולים להמשחר מהמאגר ולא ניתן יהיה לשחזר אותם.

החברה מתחייבת לא לעשות כל שימוש במידע ופרטי הלקוחות ללא הרשאת הלקוח אלא אם דבר נדרש על פי כל דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסר המשתמש בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיו בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.

החברה תוכל לפנות למשתמש בהתאם לפרטים שמסר בהצעות מסחריות ו/או אחרות ובלבד שהן קשורות לאתר ו/או לחברה.

החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שיגרם ללקוח ו/או מי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים של המשתמש ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של המשתמש באתר לצורך שיפור השירותים המסופקים על ידה, עדכונים במבצעים של החברה ו/או האתר ו/או גורמים הקשורים ו/או יצירת קשר עם המשתמש.

Viewed
ניווט
סגירה

סל הקניות שלי

סגירה

מוצרים שאהבתי

Recently Viewed

Close

נהדר לראות אותך כאן!

סיסמה תישלח אל כתובת הדוא״ל שצירפת.

אנחנו נשתמש בפרטים האישיים כדי להציע לך תמיכה בתהליך באתר זה, לנהל את הגישה לחשבון וכדי לבצע פעולות נוספות כפי שמפורט במדיניות פרטיות.

כבר יש לך חשבון?

סגירה

קטגוריות

לפתיחת הצ׳אט
זמינים עבורכם גם בוואצאפ 💬
ברוכים הבאים למועדון אמאלה 👋
איך אפשר לעזור?
[]